Huisregels

Bij Chance4Dance gelden de volgende huisregels:

 • Veroorzaak geen geluids- en parkeeroverlast naar de omgeving.
 • Mits vooraf gemeld, is het meenemen van een introducee toegestaan.
 • Het is niet mogelijk om de les als ‘kijker’ bij te wonen.
 • Neem uw jas niet mee naar de zaal, maar hang deze in de garderobe.
 • Draag droge en schone (dans)schoenen.
 • Draag zorg voor een goede hygiëne voor uzelf en uw medeleerlingen.
 • Graag mobiele telefoon in de dansschool uitzetten.
 • Kauwgom is niet toegestaan.
 • In de dansschool mag niet worden gerookt.
 • Het gebruik van beeld- en geluidsdragers is niet toegestaan.
 • Houd rekening met normaal fatsoen, normen en waarden, zowel qua kleding als gedrag.

Iedereen dient zich tijdens het verblijf bij Chance4Dance zich aan deze huisregels te houden. Chance4Dance heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de toegang tot de dansschool te weigeren.

Directie,
Chance4Dance